Maakt wat in je los

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een holistische geneeswijze, die niet alleen naar de klachten, maar ook naar de oorsprong ervan kijkt. De bewegingsstoornis is hierin leidend. Een osteopaat gaat op zoek naar deze oorzaken en zal door middel van corrigerende handgrepen het probleem oplossen en de natuurlijke beweeglijkheid van het lichaam herstellen.

De basisprincipes en uitgangspunten van (kinder)osteopathie

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still is de grondlegger van de osteopathie. Aan het eind van de 19e eeuw definieerde hij een aantal basisprincipes, die volgens hem een bijzondere relatie met elkaar hadden.

De osteopathie en de behandeling zijn gebaseerd op de volgende drie principes:

  1. De mens is één functionerende, biologische eenheid: lichaam, geest en ziel.
  2. Functie en vorm zijn op alle niveaus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De interactie tussen de anatomie (vorm) en het gedrag (functie) vormen hiervan de kern.
  3. Het lichaam heeft zelfhelende en zelfregulerende vermogens. Het autoregulatie- en autocorrectiemechanisme stelt ons in staat te reageren op externe prikkels.

De mens als levend organisme is een structurele, anatomische en functionele, fysiologische, eenheid. Dat is het uitgangspunt van de osteopathie. Via vasculaire, neurologische, lymfatische en biomechanische wegen beïnvloeden structuur en functie elkaar. Deze wisselwerking speelt een rol in het gezond houden van het lichaam en het voorkomen van ziekte. Op het moment dat een van de systemen niet goed functioneert, beïnvloedt dat de rest van het lichaam.

Een osteopaat ziet het menselijk lichaam als een geheel en behandelt dan ook de klachten en de oorzaken ervan in een totale aanpak van het lichaam.

Vragen? Neem contact op

"Ik behandel zieken, geen ziektes."

Dr. Andrew T. Still (1828-1917)