Maakt wat in je los

De osteopaat in Borne en Wierden voor volwassenen- en kinderosteopathie

Uw lichaam is constant in beweging. Ook al zit u stil, intern gaat alles door.
Uw botten, spieren, ingewanden en bloedvaten: alles in het lichaam heeft een normale beweeglijkheid.
Dit bewegen is nodig om zonder klachten gezond te kunnen functioneren.

Een leven lang bewegen: gezond en klachtenvrij

Verlies van normale beweeglijkheid, of het ontstaan van bewegingsstoornissen, zijn vaak het begin van klachten.

Osteopathie gaat uit van een holistische benadering waar bij de mens als een geheel wordt gezien. Door zich te richten op de gehele mens wordt er niet alleen gekeken naar de klacht, maar ook naar de oorzaak, de wortel van het probleem.

Bij Praktijk voor Osteopathie L.V. Heuperman ondersteunen we de normale beweging van de hele mens en heffen we eventuele blokkades op. Zo blijft het lichaam gezond.

Maak een afspraak

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een holistische geneeswijze, die niet alleen naar de klachten, maar ook naar de oorsprong ervan kijkt. 
Een osteopaat gaat op zoek naar deze oorzaken.

Kinderosteopathie

Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling, zowel op mentaal als op fysiek vlak.
Elke fase van de ontwikkeling vraagt om specifieke aandachtspunten in de benadering en behandeling.

Osteopathie bij volwassenen

Osteopathie is ook uitermate geschikt voor het behandelen klachten en ziektes bij volwassenen.
Het kan namelijk bij elke leeftijd en bij een breed scala aan klachten worden ingezet.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Onze praktijk staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).
Door deze erkenning komt u in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering heeft.

Lees meer over vergoedingen

Bewegingsstoornissen en symptomen

Bewegingsstoornissen in het lichaam zijn voor de osteopaat de richtingsaanwijzers.
Ze wijzen waar in het lichaam wel en niet behandeld moet worden. Zo worden niet alleen de symptomen maar ook de oorzaken van de klacht behandeld.


De osteopaat heeft kennis op het gebied van anatomie, embryologie, fysiologie, neurologie en pathologie.

NVO logo

Onze praktijk staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Door deze erkenning komt u in aanmerking voor een gehele of gedeelte vergoeding door uw zorgverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering heeft.

Lees meer over NVO
NRO logo

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) is het controlerend orgaan van de NVO. In dit register staan alle afgestudeerde osteopaten. De organisatie houdt toezicht op de (bij)scholing van praktijkvoerende osteopaten.

Lees meer over NRO